Jičín

Židovské památky

Židovské osídlení je doloženo od poloviny 14. století. Mecenášem židovské obce se stal Jakob Baševi, význačný finančník habsburských císařů, který roku 1628 přišel do Jičína na pozvání Albrechta z Valdštejna.

Tehdy Židé obdrželi rozsáhlá privilegia, která však byla po Valdštejnově smrti zrušena. V 17. století vznikla také židovská obec. Počet židovských rodin stoupal a v roce 1890 tu žilo 277 osob židovského vyznání. Jejich počet se v roce 1930 snížil na pouhých 120 osob a židovskému osídlení nepřidala ani 2. světová válka. Z Jičínska byl v roce 1943 proveden hromadný transport Židů do táborů Terezín a Osvětim, ze kterého se zpět vrátily pouze tři osoby.

Ve východní části Židovské ulice bývalo gheto. Vzniklo v 1. polovině 17. století. Celkem do něj patřilo osm domů. Většina z nich je dochována v přestavbách po požáru z roku 1840. Škola a byt rabína bývaly v klasicistním domě čp. 100.

Synagoga

Nachází se na konci Židovské ulice. Je cenným dobovým dokladem synagogální architektury. Postavena byla koncem 70. let 18. století. Uvnitř můžete spatřit

překrásný svatostánek barokního původu, který pochází z bývalého jezuitského kostela sv. Ignáce. Požár v roce 1840 zasáhl i synagogu, která vyhořela a poté byla upravena v empírovém slohu. Synagoga byla svou severovýchodní částí zasazena do městských hradeb. Ty byly zbořeny v roce 1907. Po 2. světové válce sloužila jako sklad bylin. Od roku 2001 opět patří Židovské obci v Praze, která se ujala její rekonstrukce. O rok později byly zahájeny záchranné práce, obnova zdiva, krovů, zakrytí prasklin kleneb a napojení na veřejnou kanalizaci.

Židovský hřbitov

Nachází se na okraji lesa Obora u Valdštejnské lodžie. Byl založen roku 1651. Nejstarší náhrobky pocházejí až ze 17. století. Vidět tu můžete přibližně 360 barokních i klasicistních náhrobků a pamětní desku obětí nacismu, která je umístěna v márnici. Poslední pohřeb se tu konal v roce 1949. Hřbitov byl za posledních několik desetiletí opakovaně devastován, mnoho náhrobků bylo povaleno a některé dokonce odcizeny. Přesto si hřbitov zachoval své kouzlo a tajemnost, jakou mají jen věkem omšelé staré hřbitovy.

Synagogu i hřbitov je možné navštívit po dohodě se správcem. Hřbitov je přístupný veřejnosti mimo soboty a židovské svátky.

Kontakt:
Občanské sdružení Baševi
Mgr. Jindřiška Kracíková
Tel: 728144596
e-mail: basevi@seznam.cz

Víte že…

Víte, že Jizerská magistrála patří k nejoblíbenějším a nejlépe udržovaným lyžařským trasám? Vede chráněnou krajinnou oblastí i národním parkem. Cestu zpestřují rozhledny s výhledem na Jizerské hory i řada pomníčků připomínajících pytlácké přestřelky i případy umrznutí.