Jičín

Křesťanské památky

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel se nachází vedle Valdické brány. Se sousedícím zámkem je propojen barokní chodbou. Nechal ho postavit Albrecht z Valdštejna na místě několika

zbořených měšťanských domů. Když se ocitnete uvnitř kostela, jakoby se zastavil čas. Oči návštěvníka zaujmou krásně zdobené fresky na stropě, pozdně barokní zařízení z první poloviny 19. století a hlavní oltář s obrazem sv. Jakuba. Postranní lodi zdobí boční oltáře s obrazy, vpravo obraz svaté rodiny a vlevo obraz sv. Anny s Pannou Marií. Vidět tu můžete sochy sv. Zachariáše a sv. Anny či rokokovou kazatelnu. Kostel byl vysvěcen roku 1701 a zajímavostí je, že nemá věž. Byl zamýšlen jako jeden ze středobodů Valdštejnské komponované krajiny.

Kostel sv. Ignáce

Kostel najdete asi 200 m západně od náměstí, když projdete Chlečického ulicí. Gotická stavba kostela sv. Ignáce je nejstarší dochovanou stavbou v Jičíně. Vznikl na konci 14. století. Stojí stranou náměstí, je obklopený domy a plochou, na které se dříve rozkládal hřbitov. Původně byl městským farním kostelem vysvěceným sv. Jakubovi Většímu. Ovšem po předání kostela jezuitům roku 1622 byl vysvěcen sv. Ignáci.

Kostel je trojlodní a jeho dominantou je oltář sv. Ignáce v pseudogotickém stylu. V tomto stylu je i zařízení kostela, které pochází z doby okolo roku 1900. Najdeme tu ovšem i zbytky barokní výzdoby. Autorem většiny oltářů je Stoklasa mladší. Z jeho dílny pochází jak hlavní oltář, tak i dva boční oltáře P. Marie a sv. Františka Xaverského a také kazatelna. Boční oltáře sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého jsou pozdně barokní a měly by být dílem Kosmonoských Jelínků. Kostel neustále procházel opravami.

Podepsaly se na něm války, krádeže, požáry a především jeho stáří. Za prusko-rakouské války tu býval lazaret. Chrám sv. Ignáce měl 4 zvony. Nejstarší zvon byl zvaný Václav, druhý František, třetí Sekundina a nejmladší Ignácz. Historie zvonů je pestrá. Všechny kromě Františka byly zrekvírovány (zabaveny). Ignác a Václav byly v roce 1929 znovu vysvěceny a zavěšeny. O tom, že to nejsou žádné muší váhy svědčí jejich hmotnost. Nový zvon Ignác váží 502 kg a Václav 786 kg.

Víte že…

Víte, že díky expozici „Svět dinosaurů“ v ZOO Dvůr Králové se můžete přenést v čase? V prehistorii vás uvítá třináct modelů dinosaurů v životní velikosti.